CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Adobe Indesign là phần mềm dùng để thiết kế in ấn và dàn trang chuyên nghiệp tạo ra các sản phẩm như catalogue, brochure, tạp chí, báo, sách, biểu mẫu, tờ rơi,…
  • Giải pháp tạo ra các văn bản chuyên sâu về đồ họa, hỗ trợ và giao tiếp hoàn hảo với các ứng dụng đồ họa chuyên nghiệp khác.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
  • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề muốn có kiến thức nền tảng vững chắc về phần mềm dàn trang chuyên nghiệp Indesign
  • Những người đang đi làm mong muốn có thêm những kiến thức về thiết kế đồ họa để phục vụ công việc hiện tại (in ấn, thiết kế,…)
  • Những ai cần trang bị, bổ sung kiến thức hoàn chỉnh về Thiết kế Đồ họa.
    Yêu cầu: có kiến thức căn bản về Photoshop và Illustrator (hoặc Corel)
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NỘI DUNG HỌC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

THỜI LƯỢNG – HỌC PHÍ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

LỊCH KHAI GIẢNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.